FRNL
1Organisatie2Risicobeheersing3Beleid4Ongevallenbeheer5Onthaal6Opleiding en vorming7Derden/interim/onderaannemers

Hoe voorkomt u arbeidsongevallen? Neemt u voldoende maatregelen? Doe de check!

AxelTiming

Hallo, ik ben Axel, uw coach in veiligheid op het werk.

Laten we samen nagaan of u voldoet aan enkele belangrijke wettelijk verplichte maatregelen om arbeidsongevallen te voorkomen. In minder dan 10 minuten krijgt u een gepersonaliseerd rapport en voorstellen voor concrete acties om uw werknemers te beschermen.

Doe de check!

1-19
20-49
50+
BE

Met deze toepassing wil AXA Belgium u bewust maken van het belang van een goed preventie- en welzijnsbeleid op het werk. De vragenlijst en het rapport zijn niet bedoeld ter vervanging van een preventiebeleid.


Preventie score
Organisatie
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Wie is de preventieadviseur met kennis van de welzijnswetgeving in het bedrijf?Wie is de preventieadviseur met kennis van de welzijnswetgeving in het bedrijf?
De werkgever
Een werknemer
Een externe
preventieadviseur
Niemand
Preventie score
Organisatie
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Is er een overeenkomst met een erkende externe dienst voor preventie en bescherming, voor zowel het medische als voor de risicobeheersing?
Ja
Nee
Preventie score
Organisatie
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Bestaat er binnen uw bedrijf een overlegcomité dat zich onder meer bezig houdt met preventie en bescherming op het werk?
Ja
Nee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Is er een risicoanalyse gebaseerd op de inventaris van de verschillende werkposten, arbeidsmiddelen en machines?
Is er een risicoanalyse gebaseerd op de inventaris van de verschillende werkposten, arbeidsmiddelen, machines en activiteiten in de keuken?
Is er een risicoanalyse gebaseerd op de inventaris van de verschillende werkposten, arbeidsmiddelen, machines en activiteiten op de werf?
Ja
Nee
Geen idee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Bestaan er instructies voor de verschillende werkposten en arbeidsmiddelen?
Bestaan er instructies voor de verschillende activiteiten en arbeidsmiddelen in de keuken en de zaal?
Bestaan er instructies voor de verschillende activiteiten en arbeidsmiddelen in het atelier en/of op de werf?
Ja
Nee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Bestaat er een inventaris en risicoanalyse van de gevaarlijke producten?
Bestaat er een inventaris en risicoanalyse van de gevaarlijke producten? Bv. reinigingsmiddelen, ontvetters, ontsmettingsproducten, …
Bestaat er een inventaris en risicoanalyse van de gevaarlijke producten? Bv. cementsluierverwijderaar, ontkistingsolie, ontvetter, …
Ja
Nee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Is er een veiligheidsinstructiekaart voor elk gevaarlijk product?
Ja
Nee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Beschikken werknemers over de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen en worden deze gedragen volgens de veiligheidsinstructies?
Beschikken werknemers over de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (antislipschoenen, veiligheidshandschoenen, …) en worden deze gedragen volgens de veiligheidsinstructies?
Beschikken werknemers over de nodige Persoonlijke Beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, …) en worden deze gedragen volgens de veiligheidsinstructies?
Ja
Nee
Niet van toepassing
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Bent u in orde met de verschillende periodieke keuringen (voertuigen, blusmiddelen, electriciteit, …)?
Bent u in orde met de verschillende periodieke keuringen (blusmiddelen, electriciteit …)?
Bent u in orde met de verschillende periodieke keuringen (voertuigen, kraan en hijstoebehoren, blusmiddelen, electriciteit …)?
Ja
Nee
Ik weet het niet
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Worden de werknemers gestimuleerd om incidenten en gevaarlijke situaties te melden?
Ja
Nee
Preventie score
Risicobeheersing
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Risicobeheersing
Worden, naast veiligheid, ook de andere welzijnsaspecten geanalyseerd?
Ja
Nee
Preventie score
Beleid
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Beleid
Beschikt u over een globaal preventieplan?
Ja
Nee
Wat is dat
Preventie score
Beleid
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Beleid
Bestaat er een geschreven jaaractieplan (JAP) en wordt dit meegedeeld aan de werknemers?
Ja
Nee
Wat is dat
Preventie score
Ongevallenbeheer
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Ongevallenbeheer
Een werknemer is van de trap gevallen, iedereen in het bedrijf weet meteen wat te doen?
Een werknemer heeft een diepe snijwonde in zijn vinger, iedereen in het bedrijf weet meteen wat te doen?
Een werknemer is van een ladder gevallen, iedereen in het bedrijf weet meteen wat te doen?
Ja
Nee
Preventie score
Ongevallenbeheer
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Ongevallenbeheer
Worden arbeidsongevallen of incidenten onderzocht en worden daarna preventiemaatregelen genomen?
Ja
Nee
Nog niet meegemaakt
Preventie score
Ongevallenbeheer
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Ongevallenbeheer
Wordt er (samen met de externe dienst) een omstandig verslag opgemaakt na een ernstig arbeidsongeval?
Ja
Nee
Geen idee
Nog niet meegemaakt
Preventie score
Onthaal
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Onthaal
Worden nieuwe of tijdelijke werknemers geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en krijgen ze een onthaalbrochure?
Ja
Nee
Preventie score
Opleiding en vorming
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Opleiding en vorming
Is er een opleidingsprogramma voor alle werknemers?
Ja
Nee
Preventie score
Opleiding en vorming
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Opleiding en vorming
Zijn er specifieke opleidingen voor bepaalde functies?
Zijn er specifieke opleidingen voor bepaalde functies?
Zijn er specifieke opleidingen voor bepaalde functies?
Ja
Nee
Niet van toepassing
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Werkt u met onderaannemers en/of derden?
Ja
Nee
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Neemt u veiligheidsafspraken mee in de bespreking en het contract met uw onderaannemers?
Ja
Nee
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Wordt in uw contract met uw onderaannemer ook veiligheid opgenomen?
Ja
Nee
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Werkt u met interimarbeid?
Ja
Nee
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Is er een goed onthaal voor de interim medewerkers, bestaan er werkpostfiches, zijn er afspraken omtrent de noodzakelijke PBM's…?
Ja
Nee
Preventie score
Derden/interim/onderaannemers
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Derden/interim/onderaannemers
Bent u gedekt voor het werken met uitzendkrachten in je polis Burgerlijke Aansprakelijkheid?
Ja
Nee
Ik weet het niet
Globale preventiescore
Organisatie
Risicobeheersing
Beleid
Ongevallenbeheer
Onthaal
Opleiding en vorming
Derden/interim/onderaannemers
Benieuwd naar het resultaat?
Uw rapport met advies en vervolgstappen staat voor u klaar. Op welk e-mail adres wilt u een kopie van het rapport ontvangen?

Voorkom arbeidsongevallen: de resultaten van uw check-up!

Wees voorzichtig! Uit uw antwoorden blijkt dat u niet alle noodzakelijke preventieve maatregelen neemt en dat uw acties niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Het volledige rapport zal u helpen om aan de relevante eisen te voldoen.

U bent op de goede weg! U bent zich bewust van preventie en welzijn op het werk, dat is wat uw antwoorden aangeven. Voert u al uw verantwoordelijkheden als werkgever uit? Lees het volledige verslag.

Gefeliciteerd! Uit uw antwoorden blijkt dat u al een aantal preventiemaatregelen neemt. Zijn deze voldoende? Raadpleeg het volledige rapport en ontdek of u voldoet aan al uw verantwoordelijkheden als werkgever.

Gefeliciteerd! Uit uw antwoorden blijkt dat u al een aantal preventiemaatregelen neemt. Zijn deze voldoende? Raadpleeg het volledige rapport en ontdek of u voldoet aan al uw verantwoordelijkheden als werkgever.

Uw score

/100

Uw situatie in een oogopslag

De sterke punten van AXA

  • Een grote expertise, meer dan 249.000 KMO's vertrouwen ons al
  • Ondersteuning bij een ernstig ongeval
  • Korting bij onze erkende preventiepartners
  • Online aangifte en opvolging van uw ongevallen
  • Een scherpe prijs
Een inventaris van de gevaren in uw onderneming met de mogelijke impact ervan en de bijhorende preventiemaatregelen.
Alle tools en gereedschappen die gebruikt worden door de werknemer. Dit gaat van een beeldscherm tot een schroevendraaier.
Alle personen die rechtstreeks een arbeidscontract hebben met uw onderneming. Zo worden onderaannemers, uitzendkrachten en derden niet meegeteld.
Alle personen die rechtstreeks een arbeidscontract hebben met uw organisatie. Zo worden onderaannemers, uitzendkrachten en derden niet meegeteld.
Iedere uitrusting die de werknemer draagt of gebruikt en die dient als bescherming tegen risico's inzake veiligheid of gezondheid op het werk (bv. veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, enz.).
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is dikwijls nog het best gekend voor de (verplichte) medische onderzoeken van de medewerker. De externe dienst kan u echter ook bijstaan op de andere welzijnsdomeinen zoals ergonomie, risicobeheersing, enz.
Schoonmaakmiddelen behoren ook tot de categorie gevaarlijke producten.
Bijvoorbeeld hygiëne, ergonomie, stress, alcohol op het werk, pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag, …
Heftruckbestuurder, rolbrugbestuurder, BA4/BA5 voor het werken aan elektriciteit, EHBO, stellingbouwer, werken op stelling, hoogwerker, …
Kraanbestuurder, BA4/BA5 voor het werken aan elektriciteit, EHBO, stellingbouwer, werken op stelling, hoogwerker, …
Gebruik van blusmiddelen, BA4/BA5 voor het werken aan elektriciteit, EHBO, …