FRNL
AXA

Evalueer uw pensioen als zelfstandige

Disclaimer

Met deze rekenmodule is het mogelijk om het pensioen en het mogelijk pensioentekort van een zelfstandige te schatten. De berekening dient enkel ter informatie en is gemaakt op basis van gegevens en kenmerken die door de gebruiker werden medegedeeld en ingevoerd. Zij is niet bindend voor de gebruiker of voor AXA Belgium. Het resultaat van de berekening is het geschatte pensioen voor een alleenstaande die zelfstandige is in hoofdberoep. Voor meer info of een exacte berekening van uw pensioen kunt u zich wenden tot de bevoegde overheidsdienst en/of mypension.be.

mypension.be


AXA

Evalueer uw pensioen als zelfstandige

Zelfstandige
Gemengde loopbaan
Bediende
Arbeider
Ambtenaar
Zonder vennootschap
Met vennootschap
Ja
Nee

Disclaimer

Met deze rekenmodule is het mogelijk om het pensioen en het mogelijk pensioentekort van een zelfstandige te schatten. De berekening dient enkel ter informatie en is gemaakt op basis van gegevens en kenmerken die door de gebruiker werden medegedeeld en ingevoerd. Zij is niet bindend voor de gebruiker of voor AXA Belgium. Het resultaat van de berekening is het geschatte pensioen voor een alleenstaande die zelfstandige is in hoofdberoep. Voor meer info of een exacte berekening van uw pensioen kunt u zich wenden tot de bevoegde overheidsdienst en/of mypension.be.

mypension.be


Voor het bepalen van dit maandelijkse inkomen kan u het jaarinkomen, dat u terugvindt op de kwartaalafrekening voor uw sociale bijdragen, delen door 12.
Of u een vennootschap heeft of niet zal bepalen met welke pensioenoplossingen u uw pensioenkloof kan verkleinen. Sommige zijn enkel beschikbaar voor zelfstandigen met een vennootschap anderen voor zelfstandigen zonder vennootschap.
Dit antwoord laat ons toe je zo correct mogelijk te informeren over de voorgestelde pensioenoplossingen.
AXA

Evalueer uw pensioen als zelfstandige

Axel5 MIN
Hier ziet u een schatting van uw pensioensituatie.
Met 'pensioenkloof' bedoelen we het verschil tussen uw huidige inkomen en het geschatte bedrag van uw wettelijk pensioen.
Ontdek welke aanvullende pensioenoplossingen uw pensioenkloof kunnen verkleinen, waardoor u comfortabel kan leven eenmaal met pensioen.
Heeft u een complexer carrièrepad dat niet wordt weerspiegeld in onze simulatie?
Contacteer uw makelaar, hij zal u met plezier verderhelpen.

Disclaimer

Met deze rekenmodule is het mogelijk om het pensioen en het mogelijk pensioentekort van een zelfstandige te schatten. De berekening dient enkel ter informatie en is gemaakt op basis van gegevens en kenmerken die door de gebruiker werden medegedeeld en ingevoerd. Zij is niet bindend voor de gebruiker of voor AXA Belgium. Het resultaat van de berekening is het geschatte pensioen voor een alleenstaande die zelfstandige is in hoofdberoep. Voor meer info of een exacte berekening van uw pensioen kunt u zich wenden tot de bevoegde overheidsdienst en/of mypension.be.

mypension.be

Uw geschatte maandelijkse brutopensioensituatie

Wettelijk pensioen
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Pensioensparen
Pensioenkloof

Verklein uw pensioenkloof met deze oplossingen:Maak uw keuze en schuif de knop naar rechts, zo ontdekt u hierboven hoe deze oplossing uw pensioenkloof verkleint.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)toggle
Bekijk het resultaat van deze keuze op uw pensioenkloof. Klik hier.

Ik spaar euro per maand en heb een fiscaal voordeel van euro per maand. Mijn VAPZ-storting kost mij dus maandelijks slechts euro. Meer details over mijn VAPZ-simulatie.

 • Mooie aanvulling laag wettelijk pensioen
 • Als beroepskost aftrekbaar tot 53,5% (inclusief gemeentebelasting)
 • Vermindering van de sociale bijdragen tot 20,5%
 • Veilig dankzij de gewaarborgde rentevoet op de gestorte premies naast de eventuele winstdeelname
 • Vastgoedfinanciering mogelijk via uw pensioenkapitaal
 • Combineerbaar met ander pensioenoplossingen
Meer info over het product
 
Pensioensparentoggle
Bekijk het resultaat van deze keuze op uw pensioenkloof. Klik hier.
 • Spaar tot € 81,67 of € 105 per maand (mits expliciet akkoord).
  Dit komt overeen met € 980 of € 1.260 per jaar.
 • Je geniet een jaarlijkse belastingvermindering van:
  • 30% of tot maximum € 294 als je het maximum van € 980/jaar spaart
  • 25% of tot maximum € 315 als je volgens de nieuwe regeling het maximum van € 1.260/jaar spaart
  Vermijd een maandelijkse storting tussen € 81,67 en € 98 (of € 980,01 en € 1.176 per jaar). Die zal leiden tot een lagere belastingvermindering in vergelijking met een betaling van € 81,67 (of € 980,01). Namelijk een belastingvermindering van 25% ipv 30%.
  Bij een storting van € 99 of meer (€ 1.177 per jaar) geniet u een groter belastingvoordeel.
 • Je betaalt 8% belastingen:
  • op uw 60ste indien je je contract afsluit voor uw 55ste. Wat je spaart na je 60ste tot je 65ste wordt niet meer belast
  • op het einde van het contract indien je het afsluit na je 54ste
 • Je betaalt GEEN premietaks
 • Kies zelf wanneer en hoe vaak je spaart
Meer info over het product
 

Disclaimer

Met deze rekenmodule is het mogelijk om het pensioen en het mogelijk pensioentekort van een zelfstandige te schatten. De berekening dient enkel ter informatie en is gemaakt op basis van gegevens en kenmerken die door de gebruiker werden medegedeeld en ingevoerd. Zij is niet bindend voor de gebruiker of voor AXA Belgium. Het resultaat van de berekening is het geschatte pensioen voor een alleenstaande die zelfstandige is in hoofdberoep. Voor meer info of een exacte berekening van uw pensioen kunt u zich wenden tot de bevoegde overheidsdienst en/of mypension.be.

mypension.be