FRNL
AXA

Het resultaat van uw simulatie

In een sociaal VAPZ kan je tot 9,4% van je netto belastbaar inkomen sparen. Je kan dus een hogere premie als beroepskost aftrekken en meer fiscale en sociale voordelen genieten dan bij een gewoon VAPZ. Het solidariteitsfonds - waar een deel van de premie wordt in gestort - zorgt voor gemoedsrust voor jou/je gezin door extra inkomensbescherming o.a. bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Dit is het jaarinkomen dat u terugvindt op de kwartaalafrekening voor uw sociale bijdragen
Wijzig uw informatie
0,00 €/maand0,00 €/jaar
Uw fiscaal en sociaal voordeel -- 0,00 €/maand- 0,00 €/jaar
= 0,00 €/maand= 0,00 €/jaar
0,00 €
Schatting van uw totaal fiscaal en sociaal voordeel0,00 €
Dankzij uw gespaarde kapitaal kan u genieten van een extra inkomen gedurende 20 jaar van(**): 0,00 €/maand 0,00 €/jaar

Als u als zelfstandig bedrijfsleider actief bent in een vennootschap, kan u naast een VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Is dit niet het geval, dan kan u uw wettelijk pensioen aanvullen met een POZ. Maak een afspraak met uw makelaar voor een pensioenspaarplan op maat.

Als u als zelfstandig bedrijfsleider actief bent in een vennootschap, kan u naast een sociaal VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Is dit niet het geval, dan kan u uw wettelijk pensioen aanvullen met een POZ. Maak een afspraak met uw makelaar voor een pensioenspaarplan op maat.

Disclaimer

Dit is een benaderende berekening van het voordeel van een (sociaal) VAPZ. Deze berekening dient enkel ter informatie en is gemaakt op basis van gegevens en kenmerken die door de gebruiker werden meegedeeld en ingevoerd. Ze is niet bindend voor de gebruiker of voor AXA Belgium.

(*) Het totale spaartegoed bij uw pensioen is het geraamde brutokapitaal, op 67 jaar, verminderd met de parafiscale inhoudingen : 3,55% Riziv-bijdrage en max 2% solidariteitsbijdrage. Dit bedrag zal vervolgens omgezet worden in een fictieve rente, die gedurende 13 jaar, indien de begunstigde jonger is dan 67 jaar, of 10 jaar, indien de begunstigde 67 jaar of ouder is, belast zal worden aan het marginaal tarief. Op die manier wordt de belasting op het uitgekeerde kapitaal gespreid in de tijd. De uitkering van het spaartegoed zal eveneens gepaard gaan met de inhouding van een bedrijfsvoorheffing van 11,11%.

(**) Het extra maandelijks inkomen wordt berekend op basis van het totale spaartegoed bij uw pensioen en een resterende gemiddelde levensverwachting van 20 jaar na de pensioenleeftijd, die 67 jaar (vanaf 2030) is.

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België)
www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel ref. 7.06.6112 - 0218 - V.U. : G.Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel

Uw VAPZ bijdrage wordt afgetrokken van uw inkomen waardoor u minder sociale bijdragen en belastingen betaalt.
Dit is uw maximale maandelijkse VAPZ-storting in functie van uw bruto jaarlijks inkomen min de beroepskosten. U kan ook minder storten. In dat geval past u het bedrag van van uw storting aan.